peoplehome

Sociaal Raadsliedenwerk

Altijd kansrijk. Niemand staat alleen.

 

Het Sociaal Raadsliedenwerk (SRW)

Raakt u de weg kwijt in het doolhof van overheidsinstellingen en particuliere instanties? Bureau sociaal raadslieden geeft informatie en advies over allerlei wetten en regelgevingen. U kunt ook hulp krijgen bij het indienen van aanvragen en bezwaarschriften en het invullen van ingewikkelde formulieren.

Het sociaal raadsliedenwerk kan voor u bemiddelen bij problemen met personen en instanties. Bijvoorbeeld door een brief te schrijven, te telefoneren of door een gezamenlijk gesprek aan te gaan. Wanneer het nodig is kunnen wij u de weg wijzen naar de juiste instellingen of personen, waarbij u terecht kunt.


Voor meer informatie over Sociaal Raadsliedenwerk kunt u ook kijken op de website van de MOgroep

 

De cijfers

500.000 contacten per jaar

Top drie onderwerpen: belastingen, uitkeringen en consumentenzaken

50% van de clienten is van allochtone herkomst

mogroep logo