Publicaties en links

Op deze pagina vind u publicaties en links in de volgende categoriën:

- Publicaties en brochures
- Links uitvoerend sociaal raadsliedenwerk
- Overige interessante publicaties/nieuwsbrieven en websites
- Landelijke samenwerkingspartners LOSR

Publicaties en brochures
Hier kunt u de volgende documenten in pdf-formaat bekijken of downloaden.


Nieuwsbrieven signaleringscommissie

- nummer 5 (3 februari 2010)
- nummer 6 (8 april 2010)
- nummer 7 (11 juni 2010)
- nummer 8 (27 september 2010)
- nummer 9 (30 november 2010)
- nummer 10 (24 januari 2011)
- nummer 11 (27 oktober 2011)


Rapporten
- Rapport: Toeslag of tegenslag?
- Uitkeringsgerechtigden lopen toeslag mis. Verroer je niet!

Rapport: Incassokosten, een bron van ergernis!
- Artikel: Incassokosten aangepakt!

- Rapport: Mensen met schulden in de knel!
- Artikel: Mensen met schulden in de knel!
- Reactie Aboutaleb op rapport
Reactie LOSR op brief Aboutaleb

VROM in het krijt. Voor de bijhorende tabellen zie bijlage rapport.
Reactie van Aboutaleb op rapport 'Mensen met schulden in de knel'. Reactie SRW volgt eind augustus.


LOSR

Beroepscode
- Flyer 'Sociaal Raadsliedenwerk in het kort' (gratis te bestellen)
- Brochure 'Sociaal Raadsliedenwerk Altijd Kansrijk. Niemand staat alleen.' (gratis te bestellen, via bestellen)Landelijke samenwerkingspartners LOSR
De Landelijke Organisatie Sociaal Raadsliedenwerk MOgroep/LOSR werkt nauw samen met verschillende landelijke partners om de dienstverlening naar burgers te optimaliseren op gebied van maatschappelijke ondersteuning. Het Sociaal Raadsliedenwerk is nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe loketten op het gebied van zorg, welzijn en wonen in het kader van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo).


De LOSR werkt samen met onder andere:

VNG
Divosa
NVVK
Juridisch Loket Nederland
MEE Nederland
Nibud
NVMW
MOvisie
StimulanSZ (waaronder het voormalige 2ZW Informatiecentrum)Functieprofiel Sociaal Raadslieden (2006)

Jaarcijfers 2007Links uitvoerend sociaal raadsliedenwerk
Het Sociaal Raadsliedenwerk werkt op verschillende niveaus nauw samen met andere partners. Deze samenwerking is te onderscheiden in twee niveaus. Hieronder vind u de links van de samenwerkingspartners m.b.t. het uitvoerend en het landelijk nivo.

Uitvoerend Sociaal Raadsliedenwerk
Sociaal Raadslieden werken plaatselijk nauw samen met andere partners op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Het doel van deze samenwerking is de dienstverlening naar de cliënt te optimaliseren en de cliënt door te verwijzen naar de partners in de keten van integrale dienst- en hulpverlening.


Samenwerkende partners zijn onder andere:

Maatschappelijk Werk
Schuldhulpverlening (onder andere kredietbanken)
Juridisch loket
MEE
Welzijn ouderen
Gemeentelijke diensten (sociale dienst) - plaatselijke websites
Woningcorporaties - plaatselijke websites


Overige interessante publicaties/nieuwsbrieven en websites

Wsnp
Schulinck

Schuldinfo.nl met o.a. info over:
- beslagvrije voet
- verrekenen
- beslag bankrekening
- beslag inboedel
- incassokosten
- kosten deurwaarder


random image