Wat is sociaal raadsliedenwerk?


Sociaal raadslieden weten alles over wetten en regels die voor u belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over de Wet Werk en Bijstand, over Zorg- en Huurtoeslag en over uw rechten als huurder. Ze weten ook hoe instanties werken en hoe u kunt krijgen waar u recht op heeft. Hulp van de sociaal raadslieden kost u geen geld.

random image